שם הפרוייקט:
ח-370 מגרש 202

יזם הפרוייקט:
זלמן זכריה