שם הפרוייקט:
ח-370 מגרש 215

יזם הפרוייקט:
זלמן זכריה