שם הפרוייקט:
ח-370 מגרש 234

יזם הפרוייקט:
זלמן זכריה