שם הפרוייקט:
מעונות הסטודנטים תל אביב

כתובת:
תל אביב, תל אביב